Lietuvos kancleris ir Gardino ekonomijos administratorius Kristupas Zigmantas Pacas (vario raižinys, 1670, dailininkas J. Franckas, Valdovų rūmai)

Pãcas Kristupas Zigmantas 1621 1684 01 20Varšuva, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas. Stepono Kristupo Paco sūnus. Studijavo Krokuvos, Paduvos, Leideno universitetuose. Tarnavo Prancūzijos, Ispanijos ir Olandijos kariuomenėje. Nuo 1646 buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė didysis vėliavininkas, 1656 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė pakancleris, nuo 1658 kancleris. Buvo Kauno, Pinsko, Astravos seniūnas, Alytaus ir Gardino ekonomijų administratorius. Iš pradžių buvo Prancūzijos, nuo 1667 (po Andrusovo paliaubų tarp Abiejų Tautų Respublikos ir Rusijos), Austrijos politinės orientacijos; žavėjosi absoliutizmu, dėl to smulkioji bajorija ir kariuomenė jam buvo opoziciška. Kovojo su Radvilomis, Sapiegomis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystė įgaliotinis sudarant Olyvos taikos sutartį (1660). Jo pastangomis 1673 Varšuvos Seimas nutarė, kad kas trečia Abiejų Tautų Respublikos Seimo sesija vyktų Gardine. Rėmė Mykolo Kaributo Višnioveckio kandidatūrą į valstybės valdovus (išrinktas 1669), buvo Jono Sobieskio priešininkas. Jo lėšomis pastatyta Pažaislio bažnyčia ir vienuolynas (čia palaidotas), baigta statyti Jiezno bažnyčia ir rūmai prie miesto.

415

2454

Kristupas Zigmantas Pacas