„L’Osservatore Romano“ („Romos apžvalgininkas“), Vatikano dienraštis, einantis nuo 1861 Romoje. Leidžia Romos kurija. Rašo Katalikų Bažnyčios, tarptautinio gyvenimo klausimais, spausdina popiežių leidžiamus dokumentus, kalbas. Leidžiamas italų kalba, Romos kurijos oficialius dokumentus pateikia originalo (lotynų) kalba. Kas savaitę leidžia specialius leidinius prancūzų (nuo 1949), italų (nuo 1950), anglų (nuo 1968), ispanų (nuo 1969), portugalų (nuo 1970), vokiečių (nuo 1971), lenkų (kartą per mėnesį, nuo 1980), malajalių (nuo 2007) kalbomis. Tiražas 120 000 egzempliorių. Redaktorius A. Monda (nuo 2018).