Leopoldas Dymša (Kretingos muziejus)

Dýmša Leopoldas 1893 02 15Paupys (Raseinių vlsč.) 1959 03 25Stamford (Konektikuto valstija), lietuvių diplomatas.

1916 baigė Kazanės karo mokyklą. 1917 dalyvavo I pasauliniame kare, buvo patekęs į nelaisvę. 1919 grįžo į Lietuvą, mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1919–22 ryšių karininkas prie prancūzų, vėliau prie britų karinės misijos Kaune, Krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos vyriausybės atstovas Klaipėdos krašte. Kapitonas (1920). 1922 dėl ligos paleistas iš kariuomenės.

Londono universitete baigė komercijos mokslus. 1929–35 Lietuvos pasiuntinybės sekretorius bei patarėjas Berlyne, 1935–36 – patarėjas Rygoje, 1936–40 generalinis konsulas Karaliaučiuje.

Nacių internuoto K. Škirpos pavestas 1944–46 ėjo Lietuvos pasiuntinio (laikinojo reikalų patikėtinio) Vokietijoje pareigas. Nuo 1946 BALF ir Amerikos katalikų vyskupų tarybos atstovas britų zonoje Vokietijoje. 1950 apsigyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Išvertė į lietuvių kalbą H. Beecher-Stowe Dėdės Tomo trobelę, J. Swifto Guliverio keliones, bendradarbiavo spaudoje.

1784