Leopoldas Mykolas Digrys

Digrỹs Leopoldas Mykolas 1934 09 08Kaunas, lietuvių vargonininkas, pianistas, pedagogas.

Išsilavinimas ir veikla

1952–57 studijavo Maskvos konservatorijoje (G. Ginzburgo fortepijono ir A. Gedikės vargonų klasėse). 1960 baigė šios konservatorijos fortepijono, 1961 – vargonų klasės aspirantūrą. 1960–2001 dėstė Lietuvos muzikos akademijoje (iki 1992 Lietuvos konservatorija); profesorius (1983). 1969 ir 1976 stažavo Prahos muzikos akademijoje.

Mokiniai: G. Lukšaitė‑Mrázková, B. Vasiliauskas. Buvo vargonininkų tarptautinių konkursų (Lietuvoje ir užsienyje) žiuri narys. Nuo 1991 Religinės muzikos centro pirmininkas.

Suredagavo ir pirmasis atliko lietuvių ir kitų tautų kompozitorių kūrinių vargonams. Jo iniciatyva 1962 atkurta vargonininkų specialybė Lietuvos konservatorijoje, pradėti rengti Vilniaus vargonų muzikos festivaliai (nuo 1968), M. K. Čiurlionio pianistų konkursas 1968 išplėstas į pianistų ir vargonininkų konkursą, įrengta naujų vargonų (Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Vilniaus arkikatedroje, Šv. Kazimiero, Bonifratrų bažnyčiose, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje).

Apie L. M. Digrį sukurtas dokumentinis filmas Vargonų maestro (1976, režisierė J. Janulevičiūtė).

Koncertinė veikla

Surengė daugiau kaip 2000 vargonų muzikos (klasikų ir šiuolaikinių kompozitorių kūrinių) koncertų. Gastroliavo Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Izraelyje, Jugoslavijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Brėmene, Göttingene, Leipcige, Ravennoje, Tel Avive,Venecijoje, Zalcburge ir kitur.

Knygos

Parašė knygą Kaip groti vargonais (1998).

Apdovanojimai

LSSR valstybinė premija (1973), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2008), Lietuvos nacionalinė premija (2015).

90