Lietuvõs gyvéntojai Prmojo pasáulinio kãro mẽtais (1914–1918)

Karo išvakarėse ir jam prasidėjus savo noru arba valdžios verčiami į Rusiją pasitraukė apie 700 000 Lietuvos gyventojų: apie 300 000 lietuvių, daug valdininkų, kariškių su šeimomis, mokytojų, t. p. galėjo būti apie 300 000 žydų pabėgėlių (1914 Lietuvoje buvo 560 000 žydų, 1923 jų liko tik apie 260 000; dalis emigravo po karo). Karo metais buvo sugriauti Šiauliai, Kalvarija, Kybartai, Naumiestis, Šakiai, Tauragė ir kiti miestai bei miesteliai (iš viso apie 50), sudeginta 57 080 trobesių, apgriauta bažnyčių. Visiškai sugriauta ar sudeginta 1200 kaimų, kuriuose buvo 14 270 ūkių, 2000 vienkiemių, 270 dvarų.

I pasaulinio karo metais į carinės Rusijos kariuomenę buvo paimta apie 75 000 Lietuvos gyventojų, iš jų žuvo 11 173 (15 %), sužeisti 18 712 (25 %), neįgaliais tapo 3871 žmogus.

Dėl karo labai padidėjo gyventojų mirtingumas: 1915–18 mirė 34 100 žmonių daugiau, negu gimė. Daug gyventojų prievarta išgabenta į Vokietiją (vien tik iš Vilniaus į priverčiamųjų darbų stovyklas iki 1917 04 išvežti 4192 žmonės). Žuvo daug lietuvių, tarnavusių Rusijos kariuomenėje (karo pabaigoje sudarytuose lietuviškuose kariniuose daliniuose buvo: atskirajame Sibiro Vytauto Didžiojo Lietuvos batalione apie 600, Lietuvių atskirajame batalione Vitebske – apie 1500, Lietuvių atskirajame batalione Rovne – apie 800, Lietuvių atsargos batalione Smolenske – apie 600, Lietuvos dragūnų divizione – apie 150 lietuvių karių).

Karo pabaigoje dėl pasitraukusių, žuvusių žmonių ir neigiamo natūralaus gyventojų prieaugio Lietuvos dabartinėje teritorijoje galėjo likti apie 2 500 000 gyventojų, t. y. per I pasaulinį karą Lietuva prarado apie 1 mln. gyventojų.

pirmieji gyventojai Lietuvos teritorijoje

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojai

Lietuvos gyventojai Rusijos imperijos valdymo metais (1795–1914)

Lietuvos Respublikos gyventojai (1918–1940)

Lietuvos gyventojai sovietinės (1940–1941) ir Vokietijos (1941–1944) okupacijų metais

Lietuvos gyventojai sovietinės okupacijos metais (1944–1990)

Lietuvos Respublikos gyventojai po nepriklausomybės atkūrimo

lietuviai

Lietuvos tautinės mažumos