Lionginas Abarius

Abãrius Lionginas 1929 08 08Maniuliškės (Zarasų apskr.), lietuvių choro dirigentas, kompozitorius. G. Abariaus tėvas.

Išsilavinimas ir veikla

Nuo 1946 vargonininkavo Avilių parapijos bažnyčioje (Zarasų apskr.). 1948–56 skudučiavo ir dainavo J. Švedo įkurtame dainų ir šokių ansamblyje (dabar Lietuva). 1956–62 dėstė Vilniaus J. Tallat Kelpšos muzikos technikume. 1958 baigė Lietuvos konservatoriją (A. Budriūno klasę). 1959–72 ir 1981–2001 dėstė Lietuvos muzikos akademijoje (iki 1992 Lietuvos konservatorija), 1988–95 Choro dirigavimo katedros vedėjas; profesorius (1991).

Nuo 1960 Lietuvos dainų švenčių vyriausiasis dirigentas. 1963–81 Lietuvos radijo ir televizijos mišraus choro vadovas.

Išleido giesmių ir mišių rinktinę Iš Tavo rankos, Dieve (1997), romansų rinktinę Ne vieną sutemą lydėjau (2007), Spalvų abėcėlė vaikų chorui (L. Vasiliauskaitės eilės, 2009).

Kūriniai

Sukūrė mišias Dieve, globok Lietuvą (1991), Dieve, globok jaunimą (1994), Gedulingas mišias (1996), Mažąjį Requiem (pagal A. Vitkausko žodžius, 1989), oratoriją Didelė aisčių žemė (1999), kantatą Kristui gieda Lietuva (2000; abiejų B. Brazdžionio žodžiai), poemas Eglė moterų chorui (H. Čigriejaus žodžiai, 1977) ir Nuo Birutės kalno mišriam chorui ir vargonams (Maironio žodžiai, 1979), solo ir choro dainų, giesmių, harmonizavo lietuvių liaudies dainų.

Apdovanojimai

Gedimino ordino Komandoro kryžius (1995), Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2016).

Atminimo įamžinimas

Apie L. Abarių sukurtas dokumentinis filmas Dainos galia (2018, autorė R. Aleknaitė‑Bieliauskienė).

2271