Pãcas Liudvikas Mykolas 1780 05 03Strasbūras 1835 09 12İzmir (Turkija), Lenkijos karo veikėjas, vienas 1830–1831 sukilimo vadų. Vienas paskutinių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Pacų giminės atstovų. Kovojo Prancūzijos imperatoriaus Napoleono I kariuomenės daliniuose Ispanijoje (1808) ir Austrijoje (1809). Nuo 1809 pabaigos Varšuvos kunigaikštystės Lomžos departamento Tautinės gvardijos vadas. Brigados generolas (1812), Napoleono I adjutantas, dalyvavo jo žygyje į Rusiją. 1813 apdovanotas Virtuti Militari ordinu. 1814 divizijos generolas. 1815 grįžo į Lenkijos karalystę, ūkininkavo savo dvaruose, daugumą valstiečių pervedė į činšą. Nuo 1825 Lenkijos karalystės senatorius. Per 1830–1831 sukilimą sukilėlių laikinosios vyriausybės narys, 1831 vadovavo rezerviniam korpusui, Ostrołękos mūšyje sužeistas. Sukilimui pralaimėjus emigravo į Prancūziją.