d’Orléans Louis Philippe Joseph (Liudvikas Pilypas Juozapas Orleaniẽtis), Philippe Égalité (Pilypas Egalitė) 1747 04 13Saint-Cloud pilis (prie Paryžiaus) 1793 11 06Paryžius, Prancūzijos princas. Burbonų jaunesniosios atšakos atstovas. Nuo 1752 Chartres’o, nuo 1787 Orleano kunigaikštis. Dėl priešiškumo Liudviko XVI žmonai karalienei Marijai Antuanetei negyveno Versalio rūmuose. Prieš Prancūzijos revoliuciją platino liberalias knygas ir kitokius raštus, nepritarė didikų ir Liudviko XVI finansų politikai. Nuo 1789 Generalinių luomų deputatas nuo bajorų luomo. 1789 06 su kitais 47 didikais prisidėjo prie revoliucinio trečiojo luomo, priešiško privilegijuotiems luomams (bajorijai ir dvasininkams) ir prieš kelias dienas pasiskelbusio Nacionaliniu susirinkimu. L. Ph. J. dʼOrleansʼo Paryžiaus rezidencija Palais-Royalis tapo revoliucinės agitacijos centru. Nuo 1791 jakobinų klubo narys. 1792 08 žlugus monarchijai pasivadino Pilypu Egalitė. 1792 09 išrinktas į Konventą ir balsavo už Liudviko XVI nukirsdinimą. L. Ph. J. dʼOrleansʼo sūnui Liudvikui Pilypui (nuo 1830 Prancūzijos karalius Liudvikas Pilypas) su revoliucinės armijos vienu iš vadų Ch. F. Dumouriez pabėgus į Austriją apkaltintas išdavyste ir 1793 04 suimtas. Jakobinų teroro laikotarpiu giljotinuotas.