Passarge Ludwig (Liudvikas, Liudvigas Pasárgė) 1825 08 06 Wolittnick (Rytų Prūsija, nuo 1946 Primorskoje, Rusijos Federacijos Kaliningrado sr.) 1912 08 19 Lindenfels (Hesenas, Vokietija), vokiečių rašytojas, vertėjas. Gimė dvarininko šeimoje. Karaliaučiuje lankė kolegiją. Nuo 1844 studijavo teisę Karaliaučiuje ir Heidelberge. 1856–87 dirbo teisėju Šventapilėje (dabar Mamonovo), Įsrutyje, Karaliaučiuje. Buvo Lietuvių literatūros draugijos (įkurtos 1879 Tilžėje) narys. Keliavo po Europos įvairias šalis, savo įspūdžius vaizdingai perteikė kelionių apybraižose Iš Vyslos deltos (Aus dem Weichseldelta 1857), Kuršių nerija (Die Kurische Nehrung 1871), Iš Baltijos šalių (Aus Baltischen Landen 1878). Parašė realistinio pobūdžio novelių (rinkinys Baltiškos novelės / Baltische Novellen 1884), atsiminimų knygą Jaunystė Rytų Prūsijoje (Ein ostpreußisches Jugendleben 1903), eilėraščių (rinkinys Iš 50 metų / Aus fünfzig Jahren 1895), baladžių. Į vokiečių kalbą išvertė K. Donelaičio poemą Metai, ją kartu su 6 pasakėčiomis, Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą, dviem laiškais, išsamiu, paties L. Passarge’s parašytu įvadu apie K. Donelaičio gyvenimą ir kūrybą bei paaiškinimais išleido knygą Kristijono Donelaičio lietuviškoji poezija (Christian Donalitius’ Litauische Dichtungen 1894). Kartu L. Passarge komentavo ir kritiškai vertino M. L. Rėzos ir G. H. F. Nesselmanno ankstesnius (1818 ir 1869) K. Donelaičio poemos vertimus į vokiečių kalbą. L. Passarge’s pateiktais duomenimis apie K. Donelaičio asmenybę ir kūrybą rėmėsi J. Bobrowskis romane Lietuviški fortepijonai. Dar išvertė norvegų rašytojų (H. Ibseno, B. M. Bjørnsono) kūrinių.

2931