Pallenberg Max (Maksas Pãlenbergas) 1877 12 18Viena 1934 06 26Karlovy Vary (žuvo lėktuvo katastrofoje), austrų ir vokiečių teatro aktorius, dainininkas (baritonas). Nuo 1895 vaidino provincijos, nuo 1909 – Vienos, Miuncheno muzikiniuose ir dramos teatruose. Nuo 1914 vaidino Vokiečių teatre (pas režisierių M. Reinhardtą), kituose Berlyno teatruose. 1933 naciams atėjus į valdžią grįžo į Austriją, vaidino Vienoje. Išgarsėjo Šveiko vaidmeniu spektaklyje Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai (1928, pagal J. Hašeką). Kiti svarbesni vaidmenys (charakteriniai ir komedijiniai): Arganas, Harpagonas, Žurdenas (Molière’o Tariamasis ligonis 1923, Šykštuolis, Miestelėnas bajoras), Kasininkas (G. Kaiserio Nuo ryto ligi vidurnakčio), Gelis Gėjus, Pičemas (B. Brechto Ar tas kareivis, ar kitas, Opera už tris skatikus), Mefistofelis (J. W. Goethe’s Faustas 1933). M. Pallenbergo sukurti herojai – vadinamieji mažieji žmonės, bejėgiai maištautojai. Vaidybai būdinga improvizacija, pantomimos elementai.