Pakanis Mindaugas 1967 11 23Jonava, lietuvių architektas. R. Pakalnio sūnus, V. Pakalnio brolis. 1992 baigęs Vilniaus Gedimino technikos universitetą, nuo 1996 dėsto jame; docentas (2000). 1998–2013 dirbo Vilniaus savivaldybės įmonėje Vilniaus planas (projektų vadovas, nuo 2004 vyriausiasis architektas). Nuo 2016 Vilniaus savivaldybės Miesto plėtros departamento direktorius, vyriausiasis architektas. Svarbiausi parengti projektai Vilniuje (daugelio ir vadovas): Naujamiesčio detaliojo plano raidos programa (su architektais Z. J. Daunora, A. Nasvyčiu, R. Druskiene, 1998), Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detalusis planas (su architektu M. Grabausku, 2000), Tymo kvartalo atkūrimo programa (2002), Žinių ekonomikos branduolių Saulėtekio alėjoje ir Santariškėse‑Visoriuose raidos programos (2003) ir detalieji planai (2006), senamiesčio pietinio apvažiavimo detalusis planas ir techninis projektas, buvusio Pieno kombinato konversijos į multifunkcį verslo, pramogų, komercijos centrą koncepcija (abu 2004), Vilniaus universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto teritorijų detalieji planai (2006), gamyklos Velga konversija į daugiafunkcį prekybos, pramogų, ofisų ir gyvenamąjį kompleksą, aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano koncepcija (abu 2008), teritorijos apie Žalgirio stadioną plėtros koncepcija, projektiniai pasiūlymai ir detalusis planas (2009; dauguma su kitais). Vadovavo Vilniaus bendrojo plano iki 2015 metų rengimui (2005–07). Parengė Užstatytų miesto teritorijų tankinimo metodiką, Vilniaus Naujamiesčio užstatymo tankinimo rekomendacijas (abi 2000), Miestų ir miestelių planavimo normas (2009).

2271