Mykolas Arlauskas

Arláuskas Mykolas 1930 10 01Turloviškės (Žiežmarių vlsč.) 2020 02 07Vilnius, lietuvių agronomas. Kovo 11 Akto signataras. Habil. dr. (biomed. m.; ž. ū. m. dr. 1990). 1955 baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją dirbo Žemdirbystės institute; profesorius (1995). 1990–92 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos/Atkuriamojo Seimo deputatas. Paskelbė darbų apie žemės dirbimą, armens pagilinimą, arimo kokybės gerinimą, žemių sukultūrinimą. Parašė knygą Arimas (1982 21987), parengė rekomendacijų žemės ūkio gamybai tobulinti. Suorganizavo pirmąsias arimo varžybas Lietuvoje (1966).