Palmáitis Mykolas Letas, slapyvardis Mikelis Klusis 1944 05 14Sankt Peterburgas, lietuvių kalbininkas. Dr. (hum. m.; filol. m. kand. 1975). 1970 baigė Leningrado universiteto Orientalistikos fakulteto semitologijos skyrių. 1980–98 dirbo Vilniaus universiteto Baltų filologijos katedroje. 1998–2000 Europos išsklaidytų etninių mažumų instituto direktorius. Tiria įvairias indoeuropeistikos ir borealinės (nostratinės) lingvistikos problemas. Svarbiausias veikalas – Baltų kalbų gramatinės sistemos raida (1998). Parašė knygas Indoeuropiečių kalbų apofonija ir deklinacinių modelių raida diachroniniu-tipologiniu aspektu (Indoevropejskaja apofonija i razvitie deklinacionnych modelej v diachronno-tipologičeskom aspekte 1979), Prūsiška chrestomatija (Prūsiska chrestōmatija, Mikelio Klusio slapyvardžiu, 2007), Įmintos tūkstantmečio mįslės, Jo vardas Antikristas: krizės labirintai ir autoriai (abi 2009), Kas ir kada pagrobė Europą?: virtualūs dialogai (su A. Patacku, 2011). Sudarė kalendorių Prūsa (Mikelio Klusio slapyvardžiu), leidinį Naujosios prūsų kalbos gramatika (su P. Ereliu, abu 1989), parengė knygą Pirmoji prūsų knyga (Mikelio Klusio slapyvardžiu, su B. Stundžia, 1995), Atkurtosios prūsų kalbos žodyną. Prūsų–lietuvių, lietuvių–prūsų (ir leidimai anglų, latvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis, Mikelio Klusio slapyvardžiu, 2007). Paskelbė straipsnių iš baltų kalbų negimininių įvardžių istorijos.

2069