M. Šulco rekonstruotas (1810) Vilniaus universiteto Aulos fasadas

M. Šulcas. Antašavos dvaro rūmai (1820)

Šùlcas Mykolas 1769Sutoma (Kretingos apskr.) 1812 06 20Vilnius (nusižudė), lietuvių architektas. Vėlyvojo klasicizmo atstovas. Filosofijos daktaras. 1812 caro Aleksandro I vizito vakarienei Vingio parke Vilniuje projektavo medinę pavėsinę, kuri bebaigiant statyti sugriuvo; po šio įvykio nusiskandino Neryje.

Išsilavinimas ir veikla

1788 baigė Vilniaus universitetą (mokėsi pas L. Gucevičių). Dalyvavo 1794 sukilime. 1797–98 Vilniaus universiteto Architektūros katedros adjunktas, nuo 1798 vedėjas; profesorius (1799). Jo paskaitų Vilniaus universitete pagrindu išleista knyga Kalba apie architektūrą (Mowa o architekturze 1801).

Projektai

M. Šulcas baigė L. Gucevičiaus (jam mirus) pradėtą Vilniaus katedros (1798–1801) ir rotušės (1798–1800) rekonstrukciją, rekonstravo Vilniaus universiteto pastatų (Sarbievijaus kiemo šiauriniame korpuse įrengė savo buto interjerą, 1801, šio kiemo korpuso dalį pritaikė bibliotekai, 1806, namą Didžiojoje gatvėje 1 – profesorių butams, dabar Prancūzijos ambasada, 1807, Skaisčiausiosios Dievo Motinos cerkvę – anatomikumui, rekonstravo Aulos fasadą, abu 1810).

Suprojektavo sodybų ansamblių (Antašavos, baigtas 1820, M. K. Oginskio Zalesėje, Baltarusija, baigtas 1822), bažnyčių (Svisločiaus, Baltarusija, 1803), manoma, Vabalninko bažnyčios ansamblį (1802–12).

Pastatai interpretuoto klasicizmo, iš dalies – ampyro formų, darnių proporcijų.

2271