Olof Palme

Palme Olof (Ulofas Pálmė) 1927 01 30Stokholmas 1986 02 28Stokholmas, Švedijos valstybės veikėjas. Teisininkas ir ekonomistas. Nuo 1949 Švedijos socialdemokratų darbininkų partijos narys, 1969–86 pirmininkas. 1954–63 ministro pirmininko T. F. Erlanderio sekretorius. Nuo 1958 parlamento narys. 1963–65 ministras be portfelio, 1965–67 transporto ir ryšių, 1967–69 švietimo ministras. 1969–76 ir 1982–86 ministras pirmininkas. 1976–86 Socialistų internacionalo pirmininko pavaduotojas. Smerkė Jungtinių Amerikos Valstijų karą Vietname, SSRS įsiveržimą į Afganistaną. 9 dešimtmečio pradžioje Jungtinių Tautų įgaliotas tarpininkavo (nesėkmingai) bandant sureguliuoti Irako ir Irano konfliktą. Teikė paramą Trečiojo pasaulio valstybėms. 1980–82 Nepriklausomos nusiginklavimo ir saugumo komisijos (vadinamoji O. Palmeʼs komisija) steigėjas ir pirmininkas. Vidaus politikoje toliau kūrė socialinės gerovės valstybę, padidino mokesčius, siekė įgyvendinti socialistines ūkio reformas. Nušautas Stokholmo gatvėje (nusikaltimas neatskleistas).