Ontarijo ežeras

Ontãrijo ẽžeras (angl. Lake Ontario, pranc. Lac Ontario), ežeras Kanadoje (Ontarijo provincija) ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (Niujorko valstija); vienas Didžiųjų ežerų. Plotas 18 960 km2, ilgis 311 km, didžiausias plotis 85 km, didžiausias gylis 244 m, vidutinis 86 metrai. Paviršiaus altitudė 75 metrai. Ežeras tektoninės ir ledyninės kilmės.

Rytinėje dalyje yra salų. Į ežerą įteka Niagara (iš Erie’o ežero), Genesee, Oswego, Trentas. Išteka Šventojo Lauryno upė. Wellando kanalas jungia Ontarijo ežerą su Erie’o ežeru, Rideau kanalas – su Otavos upe, Niujorko valstijos baržų kanalas – su Hudsonu.

Ontarijo ežeras – Šventojo Lauryno vandens kelio dalis. Nuo gruodžio vidurio iki balandžio vidurio užšalęs tik prie krantų.

Didžiausi uostai: Torontas, Hamiltonas, Oshawa, Kingstonas (Kanada), Rochesteris (Jungtinės Amerikos Valstijos).

2271