Óplankio pliakalnis ir gyvénvietė, Greižnų pliakalnis ir gyvénvietė, yra apie 1 km į šiaurę nuo Oplankio kaimo (Lauksargių seniūnija, Tauragės rajono savivaldybė). Oplankio piliakalnis ir gyvenvietė įrengti Jūros upės dešiniajame krante esančioje aukštumoje. Aikštelė ovali, 27 × 30 m dydžio. Pakraščiuose ji apjuosta 0,3–5,5 m aukščio, 6–33 m pločio pylimu. Šiaurės vakariniame krašte pylimo išorinis šlaitas leidžiasi į 20 m pločio, 2 m gylio griovį, už kurio supiltas antras 0,3 m aukščio, 6 m pločio pylimas. Piliakalnio šlaitai statūs, iki 25 m aukščio. Į šiaurę ir vakarus nuo piliakalnio yra 3 ha ploto papėdės gyvenvietė. 1991–1992 Lietuvos istorijos instituto ekspedicija (vadovas A. Asadauskas) ištyrė 582 m2 plotą, rado laužaviečių liekanų, darbo įrankių (molinis verpstukas, akmeninis galąstuvas), grublėtosios ir lygiu paviršiumi keramikos dirbinių, gyvulių kaulų. Radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

1329