Ordelaffi (Ordelãfiai), vidurinių amžių Italijos didikų giminė. 14 a.–16 a. pradžioje valdė Forlì miestą ir jo apylinkes. Manoma, germanų kilmės, į Forlì atsikėlė apie 12 amžių. Pasak Dante’s (veikale Pragaras), Scarpetta Ordelaffi 1307 tapo miesto galva. Ordelaffi visuomet buvo gibelinai (Šventosios Romos imperijos imperatoriaus šalininkai), daug kovojo su popiežiaus šalininkais gvelfais, kelis kartus buvo jų išvyti. Garsiausias – Pino III Ordelaffi (1440–80), pasižymėjęs menų globa, nuožmiu charakteriu (užgrobė valdžią nužudęs savo brolį, be to, nužudė dvi savo žmonas ir motiną, pats buvo nužudytas trečiosios žmonos Lucrezijos Pico). Galiausiai popiežius Sikstas IV atėmė Forlì iš Ordelaffi, po 1504 jie šaltiniuose nebeminimi.