Óro gynýbos bataliònas, Lietuvos karinių oro pajėgų dalinys. Pagrindinė užduotis – turimomis priešlėktuvinės gynybos priemonėmis ir antžemine kovos ginkluote ginti svarbius valstybinius objektus, remiamus karinius dalinius ir kovos teritorijas nuo užpuolimo iš oro ir žemės. Įkurtas 2000 09 01. Batalioną sudaro štabas, štabo ir aprūpinimo baterija, apžvalgos ir radarų baterija, 3 oro gynybos baterijos. Batalionas dislokuotas Radviliškyje.

Oro gynybos bataliono šaudymai į oro taikinius Juodkrantėje (2007)

1999 Švedijoje 18 Lietuvos karių baigė priešlėktuvinės gynybos kursus. 2000–04 galiojo bendradarbiavimo sutartis su Švedijos kariuomene dėl Oro gynybos bataliono ginklavimo ir mokymo. 2000 Švedija perdavė Oro gynybos batalionui oro gynybos sistemą m / 40, kurią sudaro 40 mm zenitiniai pabūklai L‑70, ugnies valdymo radarai CIG‑790, 50 kW generatoriai Elverk, apžvalgos radarai PS‑70. Švedijos kariuomenės patarėjai padėjo bataliono kariams naudotis gauta technika, dalyvavo pratybose. 2001 07 per Lietuvos ir Latvijos oro gynybos batalionų pratybas atlikti bandomieji šūviai iš zenitinių pabūklų į oro taikinius, 06 per taktinius mokymus Rytų Lietuva 2001 – į antžeminius. 2001 10 15 Oro gynybos batalionas pradėjo kovinį budėjimą prie Ignalinos atominės elektrinės. 2002 batalioną papildė privalomosios karinės tarnybos kariai, kurie batalione tarnavo iki 2009 07.

2004 Norvegijos kariuomenė Oro gynybos batalionui perdavė artimo nuotolio raketinę sistemą RBS‑70 ir apžvalgos radarus Giraffe Mk‑IV. Bataliono kariai Norvegijoje mokėsi valdyti naują oro gynybos sistemą, o Norvegijos karininkai batalione dėstė RBS‑70 sistemos kovinio šaudymo vadovų kursą. 2004 07 batalioną papildė Generolo leitenanto M. Pečiulionio arsenalo pėstininkų kuopos kariai, kurie 2004 08–2008 06 užtikrino NATO lėktuvų apsaugą Zoknių (Šiauliai) kariniame aerodrome. 2005 atlikti RBS‑70 sistemos bandomieji šaudymai į oro taikinius. 2006 rengtos bendros pratybos su Karinėmis jūrų pajėgomis. 2009 01 batalioną papildė motorizuotosios pėstininkų brigados Geležinis Vilkas oro gynybos baterijos kariai. Baterija ginkluota 2007 iš Jungtinių Amerikos Valstijų įsigytu artimojo nuotolio priešlėktuvinės gynybos raketiniu kompleksu Stinger. Raketos įrengtos ant Hammer tipo transporto priemonių.

Oro gynybos bataliono vadai

R. Daujotis (2000–05)

R. Jarusevičius (nuo 2005)