Òslo universitèto bibliotekà (Universitetsbiblioteket i Oslo), didžiausia mokslinė biblioteka Norvegijoje. Oslo universiteto biblioteką sudaro 4 bibliotekos: Humanitarinių ir socialinių mokslų, Medicinos ir sveikatos mokslų, Teisės fakulteto, Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto. Fonduose saugoma >2 mln. dokumentų, iš jų – senovinių rankraščių kolekcijos, žemėlapiai, raižiniai, inkunabulai, papirusai. Biblioteka 1888–1994 leido nacionalinę bibliografiją Norsk Bokfortegnelse, leidžia Universitetsbiblioteket i Oslo, Utelandske periodika i Norge ir kitus leidinius.

Įkurta 1811. Atliko nacionalinės bibliotekoskos funkcijas, 1994 jas perėmė Norvegijos nacionalinė biblioteka (įkurta 1989 Mo i Ranoje, Nordland’o fiulkė, 1994 įkurtas skyrius Osle).