Ost Ìndijos bendróvė (East India Company), 1600–1858 Didžiosios Britanijos pirklių privati bendrovė prekybai su Ost Indija (Indija ir Pietryčių Azija) ir Kinija. Įkurta 1600. Nuo 1623 savo veiklą sukoncentravo Indijoje, iš kur į kitas Azijos šalis bei Europą išveždavo audinius, verpalus, šilką, opijų ir kitas prekes. 17 a. pirmojoje pusėje daugiausia prekiavo per Suratą, vėliau Bombėjų, Kalkutą, Madrasą. Ost Indijos bendrovė savo įtaką Indijoje įtvirtino per varžybas su kitų Europos šalių pirkliais (portugalų, olandų, prancūzų Ost Indijos bendrovėmis); 18 a. nugalėjusi Prancūzijos Indijos bendrovę (įkurta 1719 vietoj Prancūzijos Ost Indijos ir kitų Prancūzijos bendrovių) Didžiosios Britanijos Ost Indijos bendrovė faktiškai monopolizavo prekybą su Indija. Jau 17 a. iš vyriausybės gavo kai kurias politines privilegijas: teisę kariauti ir sudaryti taiką (1661), kalti pinigus, turėti karo lauko teismus, kariuomenę (ir laivyną; 1686). Ost Indijos bendrovės kariuomenėje karininkais dažniausiai tarnavo britai, eiliniais – samdiniai iš vietos gyventojų. Kišdamasi į indų tarpusavio konfliktus, per Plassey (1757), Buksaro (1764) mūšius nugalėjusi vietos valdovus, bendrovė tapo galingiausia Indostano pusiasalio jėga. Nemaža dalis indų buvo nepatenkinta musulmonų valdžia (tuo metu didžiąją dalį Indijos valdė musulmoniška Didžiųjų Mogolų dinastija) ir į britus žiūrėjo kaip sąjungininkus.

1758 Ost Indijos bendrovė užgrobė Bengaliją ir kai kurias kitas teritorijas. Nuo 18 a. antrosios pusės Ost Indijos bendrovės svarbiausia veiklos sritimi tapo ne prekyba, bet mokesčių surinkimas, užimtų teritorijų eksploatavimas. Iki 1849 ji pajungė beveik visą Indiją, 1852 – Žemutinę Birmą. Ost Indijos bendrovės nesivaržymas ir monopolinė prekybos su Indija padėtis kėlė dalies britų visuomenės ir kitų bendrovių nepasitenkinimą. 1774 Didžiosios Britanijos Parlamentas pradėjo kontroliuoti bendrovės veiklą ir skyrė Indijai generalgubernatorių. Kitais Parlamento nutarimais Ost Indijos bendrovės direktorių taryba tapo pavaldi kontrolės tarybai, skiriamai karaliaus; dividendai apriboti 10 %. 1813 Ost Indijos bendrovė neteko monopolinės prekybos su Indija teisės, o 1833 jos prekybinė veikla visai uždrausta. 1857–59 vykęs Indų sukilimas parodė Ost Indijos bendrovės valdžios nepatvarumą ir nesugebėjimą kontroliuoti padėties; 1858 Didžiosios Britanijos Parlamento nutarimu ji buvo panaikinta, jos teisės atiteko Didžiosios Britanijos karaliui (jos pajininkams buvo sumokėta 3 mln. svarų sterlingų kompensacija). Indiją valdyti pavesta Didžiosios Britanijos vyriausybei (Indijos generalgubernatorius tapo vicekaraliumi).