koncentracijos stovyklos vartai su užrašu Darbas išlaisvina

koncentracijos stovyklos pastatai

kalinių atranka ir paskirstymas Auschwitzo geležinkelio stotyje (apie 1944)

Osveñcimas (Oświęcim), vok. Auschwitz-Birkenau (Áušvicas-Brkenau), lenk. Oświęcim-Brzezinka, didžiausia nacių koncentracijos stovykla, 1940–45 veikusi Lenkijos pietuose, netoli Osvencimo miesto.

Įkurta 1940 05 20 H. Himmlerio įsakymu. Susidėjo iš pagrindinės (Osvencimo), Brzezinkos, Monowicų ir 45 pagalbinių stovyklų. Vienu metu buvo kalinama apie 250 000 žmonių; iš viso kalėjo apie 1,3 mln. Lenkijos, Vengrijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, SSRS, Graikijos, Rumunijos, Čekoslovakijos ir kitų šalių piliečių. Iki 1945 pradžios čia žuvo (daugiausiai dujų kamerose nuo Zyklon B dujų) 1,1–1,5 mln. žmonių, iš jų apie 960 000, t. y. apie 90 % buvo žydai (Osvencimo pirmasis komendantas R. Hössas per Niurnbergo procesą tvirtino, kad nužudyta daugiau kaip 3 mln. žmonių). Nuo 1943 vadovaujant J. Mengele’i su kaliniais buvo atliekami medicininiai eksperimentai. Kai 1945 01 27 SSRS kariuomenė užėmė Osvencimą, gyvų buvo likę apie 7500 žmonių, iš jų apie 150 vaikų.

1946–47 Osvencime veikė dvi NKVD vokiečių karo belaisvių stovyklos, komunistinės Lenkijos saugumo koncentracijos stovykla. 1947 Osvencimo teritorijoje įrengtas muziejus (jį kasmet aplanko apie 700 000 žmonių). 1967 pastatytas paminklas. 1979 Osvencimas įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

Stovykloje nuo 1941 rudens buvo kalinių ir iš Lietuvos. 1943 09 čia atvežta dalis Vilniaus geto, 1944 03 – Kauno geto gyventojų.