Otãvos universitètas (anglų kalba University of Ottawa, prancūzų kalba L’ Université d’Ottawa), didžiausias ir seniausias dvikalbis (anglų ir prancūzų kalbų) universitetas Šiaurės Amerikoje. 2009 veikė 9 fakultetai (Edukologijos, Humanitarinių mokslų, Inžinerijos, Medicinos, Podiplominių studijų, Socialinių mokslų, Sveikatos mokslų, Teisės, Tiksliųjų ir gamtos mokslų) ir Telferio vadybos mokykla. 36 250 studentų, 5000 dėstytojų (2008). Turi 24 mokslinio tyrimo institutus ir mokslo tiriamuosius centrus, biblioteką (2009 jos fonduose buvo 2 077 550 spaudinių, 1 916 450 mikroformų, 7250 periodinių leidinių, 352 910 elektroninių knygų). Leidžia: La Revue de l’Université d’Ottawa (nuo 1931), University of Ottawa Press / Les Press de l’Université d’Ottawa (1936–86 Éditions de l’Université d’Ottawa), Tabaret, Gazette, Perspectives sur la recherche / Research Perspectives.

1848 įkurtas Bytowno koledžas 1861 pavadintas Otavos koledžu, nuo 1866 Otavos universitetas. Iš pradžių koledžas buvo skirtas tik jaunuoliams studijuoti humanitarinius mokslus. Nuo 1919 priimamos ir moterys.

Universitete dėstė kunigas A. Paškus, matematikas V. Statulevičius, studijavo istorikas ir visuomenės veikėjas J. A. Račkauskas, muzikas L. J. Šimutis.