Otfrid von Weissenburg (Òtfridas iš Vesenburgo) apie 800? apie 870Weissenburg (Elzasas), vokiečių poetas, teologas. Pirmasis vokiečių autorius, kurio pavardė yra žinoma. Gyveno benediktinų vienuolyne Weissenburge. Kunigas (apie 830). Studijavo Fuldoje, jo mokytojas buvo Rabanas Mauras. Apie 845 grįžo į Weissenburgą, dirbo bibliotekininku, mokytoju, raštininku ir Biblijos aiškintoju. Pagrindinis veikalas – Evangelijų knyga (Liber evangeliorum arba Evangelienbuch apie 868), parašytas senąja vokiečių aukštaičių kalba. Jame remiantis evangelijomis vaizduojama Kristaus gyvenimo istorija nuo gimimo iki Prisikėlimo ir Paskutiniojo teismo. Veikalą sudaro 5 knygos, padalytos į atskirus skyrius pavadinimais lotynų kalba; tekstas 7418 eilučių (kartu su dedikacijomis karaliui Liudvikui II Vokiečiui ir kitiems), vartojamas galūninis rimas, rimuojamos (4 kirčiuotų skiemenų) gretutinės eilutės. Otfridas von Weissenburgas siekė įrodyti, kad frankų tautos dvasiniai gebėjimai ne menkesni negu graikų ar romėnų, kad Kristų galima šlovinti ir gimtąja kalba. Veikale gausu teologinių svarstymų, būdinga lyrizmas, meniška kompozicija, simetriškas dalių santykis; svarbus vaidmuo tenka skaičių simbolikai. Austrų nacionalinėje bibliotekoje Vienoje saugomas rankraštis su autentiškais autoriaus taisymais. Svarbus Otfrido von Weissenburgo nuopelnas, kad jis vokiečių poezijoje vietoj ligi tol vyravusios aliteracinės eilėdaros (būdingos senajai germanų poezijai) pagal krikščionių lotyniškų himnų pavyzdį įtvirtino galūninį (finalinį) rimą. Šis rimavimo būdas vokiečių literatūroje buvo paplitęs iki 18 amžiaus.

2931