Otònas III (Otto III) 980 07Kessel (dabar Limburgo provincija, Olandija) 1002 01 23Paterno pilis (prie Viterbo, netoli Romos), Šventosios Romos imperijos imperatorius (996–1002), Vokietijos karalius (983–1002). Imperatoriaus Otono II sūnus. Otono III mažametystės laikotarpiu 983–991 regente buvo motina Teofana, jai mirus 991–994 – močiutė Adelaidė. 996 nužygiavo į Romą, ten į popiežiaus sostą pasodino pusbrolį Brunoną (popiežius Grigalius V), šiam mirus – savo mokytoją Gerbertą (popiežius Silvestras II). Nuo 998 gyveno Romoje, siekė atkurti senosios Romos imperijos didybę. Apie 1000 kaip piligrimas buvo atvykęs į Gniezną aplankyti kankinio šv. Adalberto kapo; Susitikęs su Lenkijos kunigaikščiu (1025 paskelbtas karaliumi) Boleslovu I Narsiuoju įkūrė Gniezno arkivyskupiją. 1002 sukilus Romos miestiečiams pasitraukė į Ravenną. Mirė žygiuodamas atkariauti Romos.