Pabaisko herbas

Pabáiskas, miestelis Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje, 9 km į pietus nuo Ukmergės; seniūnijos, parapijos centras. 234 gyventojai (2011). Plentai į Širvintas, Ukmergę. Švč. Trejybės bažnyčia. Paštas, pirminės sveikatos priežiūros centras, pagrindinė mokykla (1905–49 pradinė, 1949–58 septynmetė, 1958–90 vidurinė, 1990–94 devynmetė), biblioteka. Paminklas Pabaisko mūšiui atminti (pastatytas 2005, architektas V. Žentelis).

Švč. Trejybės bažnyčia

Architektūra

Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios statinių kompleksas Pabaiske (1821–36, pagal architekto J. Levoisier projektą)

Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia Pabaiske (1821–36, pagal architekto J. Levoisier projektą)

Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios Pabaiske varpinė (1821–36, pagal architekto J. Levoisier projektą)

Šventosios-Pabaisko mūšio paminklas Pabaiske (2005, skulptorius V. Žentelis)

Klasicistinė Švenčiausiosios Trejybės bažnyčia (1821–36, pagal architekto J. Levoisier projektą), joje – 18 a. pabaigos vargonai, paveikslai – Šv. Jurgis, Marija Sopulingoji (abu 18 a. 2 pusė), Šv. Juozapas (19 a.), barokinė monstrancija (18 a.).

2271

Istorija

1435 vietovėje įvyko pretendentų į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostą Žygimanto Kęstutaičio ir Švitrigailos kariuomenių mūšis (Pabaisko mūšis). Vėliau gretimas kaimas imtas vadinti Pabaisku. 1436 Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Kęstutaitis mūšio atminimui pastatė bažnyčią. Nuo 1558 minimas Pabaisko miestelis, 1585 – dvaras. Per 1709–11 marą išmirė visi miestelio gyventojai. Nuo 1777 minima parapinė mokykla. Spaudos draudimo metais knygnešys A. Silevičius aprūpindavo apylinkes lietuviškomis maldaknygėmis ir elementoriais. 1911 įsteigtas Blaivybės draugijos skyrius. 1919–50 buvo Pabaisko valsčius (centras Pašilėje). Po II pasaulinio karo Pabaiskas įėjo į Didžiosios Kovos apygardos Lietuvos partizanų veikimo zoną, 1946 03 partizanai užpuolė Pabaisko stribų būstinę. Sovietų valdžia ištrėmė 6 miestelio gyventojus. Sovietinės okupacijos metais Pabaiskas buvo apylinkės centras ir tarybinio ūkio centrinė gyvenvietė. 2008 patvirtintas Pabaisko herbas. 1923 miestelyje buvo 166, dvare 20, 1959 miestelyje 192, 1970 – 209, 1979 – 265, 1989 – 284, 2001 – 249 gyventojai.