Padauguvõs‑Karálgirio miška yra Kauno rj. savivaldybės teritorijoje, 2 km į šiaurės rytus nuo Vilkijos. Plotas 5720 ha, mišku apaugę 4910 ha. Susideda iš Padauguvos, Karalgirio, Naujatrobių, Babtyno ir Zacišiaus miškų. Valstybinės reikšmės miškai sudaro 69 % ir priklauso Kauno urėdijai. Likusieji miškai yra privatūs ir kitų juridinių asmenų. Per masyvą teka Nevėžio dešinysis intakas Striūna ir sureguliuoti jos intakai. Reljefas lygus, vietomis banguotas. Miško augavietės labai derlingos, dažniausiai laikinai įmirkusios. 85 % miškų yra ūkiniai IV grupės, 15 % apsauginiai III grupės. Kultūrinės kilmės medynų 6 %. Beržynų yra 35 %, eglynų 28 %, drebulynų 15 %, juodalksnynų 10 %, baltalksnynų 4 %, ąžuolynų 3 %, uosynų 2 %, kitų rūšių 3 %. Jaunuolynai sudaro 8 %, pusamžiai medynai 23 %, bręstantys 35 %, brandūs 34 %. Medynų vidutinis amžius 49 m., bonitetas I,4, skalsumas 0,74, tūris 195 m3/ha, vidutinis prieaugis 5,6 m3/ha. Miškuose peri į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti mažieji ereliai rėksniai, vapsvaėdžiai, juodieji gandrai.

1944–53 Padauguvos‑Karalgirio miškuose veikė Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės, Prisikėlimo apygardos Lukšio rinktinės ir Tauro apygardos Žalgirio rinktinės Lietuvos partizanai.

2355

228

-Karalgirio miškas