Pãdnieprės kultūrà, ankstesnis Aukštutinės Padnieprės kultūros ir Dniepro vidurupio kultūros pavadinimas.