Pãdniestrė (mold. Transnistria, rus. Pridnestrovje), autonominė Moldavijos dalis Dniestro kairiajame krante, paskelbusi nepriklausomybę (vadinamoji Padniestrės Moldavijos Respublika). Plotas 2500 km2. 505 200 gyventojų (2014). Sostinė Tiraspolis. Viduriniais amžiais regiono teritorija buvo Moldavijos kunigaikštystės, nuo 19 a. pradžios – Rusijos užvaldytos Besarabijos istorinės srities dalis. Po I pasaulinio karo ji išliko Rusijos, vėliau SSRS dalis, čia buvo sudaryta Moldavijos Autonominė Sovietų Socialistinė Respublika (kita dabartinės Moldavijos teritorija priklausė Rumunijai). Įgyvendindama Molotovo–Ribbentropo pakto sąlygas 1939 SSRS atplėšė nuo Rumunijos Besarabiją ir ją pertvarkė į Moldavijos Sovietų Socialistinę Respubliką. Į šios sudėtį įėjo ir Moldavijos Autonominė Sovietų Socialistinė Respublika. Etnine sudėtimi Padniestrė smarkiai skyrėsi nuo kitos Moldavijos dalies. Čia gyveno daug rusakalbių – rusų ir ukrainiečių, kuriems tapo nepriimtini 9 dešimtmečio pabaigoje sustiprėję moldavų nepriklausomybės siekiai ir pastangos suartėti su Rumunija. 1990 09 02 buvo paskelbta Padniestrės Moldavijos Sovietų Socialistinė Respublika, liekanti SSRS sudėtyje. Moldavijai 1991 08 27 paskelbus nepriklausomybę, 09 02 nepriklausomybę paskelbė ir Padniestrė. Jos nepriklausomybę pripažino tik Abchazija ir Šiaurės Osetija. 1992 02–07 trukusį Moldavijos karinių grupuočių ir Padniestrės separatistų ginkluotą konfliktą užbaigė Moldavijos ir Rusijos prezidentų M. Sneguro ir B. Jelcino 07 02 pasirašytos ir nuo 07 27 įsigaliojusios paliaubos: kariniai veiksmai buvo nutraukti, konfliktuojančias puses atskyrė saugumo zona, kurioje dislokuoti 6 Rusijos, 3 Moldavijos ir 3 Padniestrės batalionai. Padniestrė tapo faktiškai nepriklausomu valstybiniu dariniu, turinčiu nepriklausomos valstybės atributų (net valiutą). Per 2006 rugsėjo 18 d. referendumą dėl Padniestrės priklausomybės balsavo daugiau kaip 300 000 (apie 76 %) Padniestrės gyventojų; daugiau kaip 97 % balsavusiųjų pritarė prisijungimui prie Rusijos. Referendumo rezultatus pripažino tik Rusija, kuri yra dislokavusi apie 1200 karių (ši kariuomenė yra faktinės Padniestrės nepriklausomybės garantas). Konkrečių veiksmų šiems sprendimams įgyvendinti Rusija nesiima.

2271