Pajūrãlis, iki 19 a. 2 pusės Pajris, Naujãdvaris, Didỹsis Pajris, kaimas Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, Kvėdarnos seniūnijoje, 3 km į pietvakarius nuo Kvėdarnos; parapijos centras. 630 gyventojų (2009). Pro Pajūralį teka Jūra. Per Pajūralį eina Kvėdarnos–Švėkšnos plentas. Šv. Joakimo bažnyčia (pastatyta 1908). Paštas, medicinos punktas, pagrindinė mokykla (nuo 1990; 1918 įkurta pradinė, veikė iki 1942, vėl atidaryta po II pasaulinio karo), laisvalaikio salė, biblioteka (nuo 1954).

ISTORIJA. 1575 Pajūralio apylinkėse minimi keli Skerdynų dvareliai. Čia žemių turėjo ir Pilsudskių giminės pradininkas. 1621 minimas Pajūrio dvaras iki 1842 priklausęs Pilsudskiams, vėliau Plateriams. 1750 pastatyta bažnyčia. 19 a. antrojoje pusėje minimas Pajūralio miestelis. 1881–82 jo valstiečiai pasipriešino žemės ribų žymėjimui, jų malšinti atsiųsta karinė komanda. 1928 įkurta parapija. Po II pasaulinio karo apylinkėse veikė Kęstučio apygardos Lietuvos partizanai. 1940–41 ir 1944–53 sovietų valdžia ištrėmė 6 Pajūralio gyventojus. Sovietų okupacijos metais (1954–63) Pajūralis buvo apylinkės centras, nuo 1959 iki 20 a. 10 dešimtmečio pradžios – Pajūralio tarybinio ūkio centrinė gyvenvietė. 1821 buvo 52, 1914 – 160, 1923 bažnytkaimyje – 129, viename dvare – 65, kitame – 92, 1959 miestelyje – 198, 1970 – 326, 1979 – 443, 1989 – 532, 2001 kaime – 633 gyventojai.

1303