Pãkačinių pliakalnis, Démbų pliakalnis, yra miške, esančiame į pietus nuo Antazavės. Įrengtas atskiroje kalvoje. Aikštelė apskrita, 35 m skersmens, viduryje iškilusi 0,5 metro. Šiaurės pašlaitėje, 2 m žemiau aikštelės, iškastas 20 m ilgio, 6 m pločio, 1 m gylio griovys, už kurio supiltas 0,5 m aukščio, 4 m pločio pylimas. Už jo iškastas 2,5 m pločio, 0,2 m gylio griovys. Šiaurės vakariniame šlaite yra trikampė 20 × 21 m terasa. Šlaitai statūs, 10–11 m aukščio, tik šiaurinis šlaitas 3,5 m aukščio. 1933 P. Tarasenka ištyrė 30 m2 plotą, aptiko iki 1,5 m storio kultūrinį sluoksnį. Radiniai: ginklai (akmeninis įtveriamasis ir su skyle kotui kirviai), darbo įrankiai (galąstuvas, yla, adiklis), papuošalai (smeigtukas), brūkšniuotosios, lygiu, gludintu paviršiumi ir grublėtosios keramikos dirbiniai, geležies gargažės, gyvulių kaulai. Pakačinių piliakalnis datuojamas 1 tūkstantmečiu prieš Kristų–1 tūkstantmečio po Kristaus viduriu. Radiniai saugomi Vytauto Didžiojo karo muziejuje.

1329