Palemõnas, legendinis Lietuvos kunigaikščių pirmtakas. Kildintas iš senovės Romos didikų. Pasak 16 a. Lietuvos metraščių Platesniojo sąvado, Palemonas buvęs Romos kunigaikštis, imperatoriaus Nerono giminaitis, pasak Plačiojo – gyvenęs 5 a. ir į Lietuvą bėgęs nuo hunų genčių sąjungos vado Atilos. Pagal pirmąją versiją, Palemonas, gelbėdamasis nuo Nerono persekiojimų, su šeima ir 500 valdinių pabėgęs iš Italijos ir apsigyvenęs prie Nemuno, Jūros ir Dubysos upių.

Palemono sūnūs Barkas ir Kunas įkūrę Jurbarką ir Kauną, iš Palemono vaikaičių kilę Lietuvos didieji kunigaikščiai ir kunigaikščių Alšėniškių (Alšėnų kunigaikščiai) bei Giedraičių giminės, iš Palemono palydovų (Romos patricijų palikuonių) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikai Goštautai, Davainos ir Manvydai. Spėjama, kad Palemono vardą Lietuvos metraščiai perėmė iš romėnų istorikų raštų, kuriuose minimi Palemonai (karaliai, už paslaugas Romos imperatoriui Markui Antonijui gavę valdyti Pontą Mažojoje Azijoje). Palemono legenda davė pagrindą atsirasti lietuvių kilmės iš romėnų teorijai (lietuvių kilmės teorijos).

2452