Palėvenė

Palvenė, miestelis Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje, Noriūnų seniūnijoje, 7 km į pietvakarius nuo Kupiškio, prie Lėvens; parapijos centras. 74 gyventojai (2011). Per Palėvenę eina Kupiškio–Subačiaus plentas. Šv. Domininko bažnyčia. Šalia miestelio yra Palėvenės piliakalnis.

Istorija

1586 pirmą kartą paminėtas Palėvenės dvaras. 1676 pastatyta bažnyčia ir vienuolynas, įkurdinti dominikonai. Vienuolyne veikė jų seminarija ir parapinė mokykla, buvo didelė biblioteka. 1858 vyskupas M. Valančius per vizitaciją įsteigė vieną pirmųjų Lietuvoje blaivybės brolijų. 1865 apkaltinus bendradarbiavimu su 1863–1864 sukilimo dalyviais uždarytas vienuolynas. 1923 veikė pieninė, dvare – spirito varykla. Sovietų okupacijos metais Palėvenė buvo Byčių kolūkio pagalbinė gyvenvietė. 1987 buvo 135, 1923 bažnytkaimyje – 116, dvare – 130, viensėdyje – 37, 1959 miestelyje – 104, 1970 – 107, 1979 – 144, 1989 – 91, 2001 – 89 gyventojai.

1303