Pãlios, pelkė Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, 1 km į rytus nuo Igliaukos, Jiesios ir Šlavantos upių vandenskyroje. Plotas 1573 hektarai. 74 % aukštapelkė. Didžiausias durpių sluoksnis 8,9 m, vidutinis 4,53 metro. Yra apie 120 ha natūralios pelkės. Gyvena juodieji gandrai, vapsvaėdžiai, peri dirviniai sėjikai, plėšriosios medšarkės, pievinės lingės, gervės. Per migraciją apsistoja žąsys ir gervės.

1323