Palinai (Poluńce), kaimas Lenkijoje, Palenkės vaivadijoje, Seinų apskrityje, Punsko valsčiuje. 164 gyventojai (2009).

Istorija

Kaimas minimas nuo 17 a. pirmos pusės. Priklausė Kochlevskiams, Lipnickiams, Michnevičiams ir kitiems didikams. Po 1795 Abiejų Tautų Respublikos padalijimo Paliūnai atiteko Prūsijai, buvo įtraukti į Mockavos ekonomiją. 1845 Mockavos ekonomijos pagrindu buvo įkurtas Kadariškių valstybinis ūkis (jam priklausė ir Paliūnai). Po I pasaulinio karo Paliūnų dvaras buvo išparceliuotas lenkų legionieriams.

Lietuviai

1915–20 ir 1930–33 veikė lietuviška pradžios mokykla, tarp I ir II pasaulinių karų buvo lietuviškų organizacijų skyrių. Per nacių okupaciją 80 % Paliūnų lietuvių išvaryta į Lietuvą; po karo dalis jų grįžo. 1951–73 veikė pradinė mokykla; joje buvo mokoma lietuvių kalbos. 1957 įkurtas Lietuvių visuomeninės kultūros draugijos (nuo 1992 Lenkijos lietuvių draugija) skyrius, veikė liaudies teatras (nuo 1950).