Palinai (Poluńce), kaimas Lenkijoje, Palenkės vaivadijoje, Seinų apskrityje, Punsko valsčiuje. 164 gyventojai (2009).

Istorija

Kaimas minimas nuo 17 a. 1 pusės. Priklausė Kochlevskiams, Lipnickiams, Michnevičiams ir kitiems didikams. Po 1795 Abiejų Tautų Respublikos padalijimo Paliūnai atiteko Prūsijai, buvo įtraukti į Mockavos ekonomiją. 1845 Mockavos ekonomijos pagrindu buvo įkurtas Kadariškių valstybinis ūkis (jam priklausė ir Paliūnai). Po I pasaulinio karo Paliūnų dvaras buvo išparceliuotas lenkų legionieriams.

Lietuviai

1915–20 ir 1930–33 veikė lietuviška pradžios mokykla, tarp I ir II pasaulinių karų buvo lietuviškų organizacijų skyrių. Per nacių okupaciją 80 % Paliūnų lietuvių išvaryta į Lietuvą; po karo dalis jų grįžo. 1951–73 veikė pradinė mokykla; joje buvo mokoma lietuvių kalbos. Veikia Lenkijos lietuvių draugijos (iki 1992 Lietuvių visuomeninės kultūros draugija) skyrius (įkurtas 1957), liaudies teatras (nuo 1950).