Palšės pilkapýnai, Kurõnai, Švèdų kapa, yra prie Palūšės kaimo (Ignalinos rj. savivaldybės teritorijoje). Pirmasis pilkapynas yra 0,55 km į šiaurės rytus nuo kaimo. Išliko 12 pilkapių, atstumas tarp jų 10–20 metrų. Sampilų skersmuo 8–10 m, aukštis 0,3–0,6 metrų. Daugelis apardyti. Antrasis pilkapynas yra 0,5 km į rytus nuo pirmojo. 2 ha plote išlikę 62 pilkapiai vienas nuo kito yra iki 25–30 m atstumu. Sampilų skersmuo 6–12 m, aukštis 0,5–1 m, pagrindus supa duobės arba grioviai. 1916 pilkapyną plėšė Vokietijos kariai. 1981 Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejus (vadovė E. Butėnienė) ištyrė 4 pilkapius, rado 3 kapus. Mirusieji laidoti sudeginti. Radiniai: darbo įrankiai (galąstuvai, yla, kirvis, peilis), ginklai (antskydis, ietigaliai), smulkios žirgo aprangos dalys (žąslai, balno kilpos), papuošalai (žiedas, karoliai), aprangos dalys (sagtis). Palūšės pilkapynai datuojami 8–9 a. po Kristaus. Radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje.