Palviniñkai (vok. Palmnicken; nuo 1946 rus. Jantarnyj), Palminiñkai, Jantárnas, miesto tipo gyvenvietė Rusijos Federacijoje, Kaliningrado srityje, į vakarus nuo Kaliningrado. 5566 gyventojai (2018). Palvininkai įsikūrę Sembos pusiasalio vakariniame krante. Gintaro gavybos ir perdirbimo kombinatas. Statybinių medžiagų, baldų pramonė. Pajūrio ir balneologijos kurortas. Turizmas. Muziejų kompleksas Gintarinė pilis, rusiškų prietarų (eksponuojami rusų tautosakos personažai), gintaro kombinato muziejai. Cerkvė (pastatyta 19 a. pabaiga−20 a. pradžia). Gyvenvietė garsėja gintaro telkiniu (Baltijos jūros gintaro didžiausios atsargos) ir jo kasykla; gintaro gavybos centre Palvininkuose iškasama apie 90 % viso pasaulio gintaro.

Istorija

Palvininkų gintaro kasykla‑karjeras (1930)

1405 minimi Palweniken, 1491 – Palmeniken. 19 a. Palvininkai tapo Baltijos pajūrio kurortu, turistų lankoma vieta: įrengta paplūdimys, parkas, užeigų. 1892 pastatyta evangelikų liuteronų bažnyčia (altorius papuoštas gintaru), vėliau – ligoninė, geležinkelis pratęstas iki Naujųjų Kuršių (vokiečių kalba Neukuhren, nuo 1946 rusiškai Pionerskij). Pirmoji gintaro kasyklos šachta (vokiečių kalba Grube Henrietta) įrengta 1875 Palvininkų pietvakarinėje dalyje. Iki 1883 buvo ištirtas gausus gintaro 154,6 ha ploto pajūrio ruožas tarp Palvininkų ir Ūbininkų, jame įrengta antroji šachta (vokiškai Grube Anna; veikė iki 1922). Gintaringą uolieną užveždavo arklių traukiamais vagonėliais į sodrinimo estakadą, kur gintarą išplaudavo. Prie antrosios šachtos buvo įrengta gintaro apdirbimo įmonė, priklausanti Stantien und Becker bendrovei. Abiejų šachtų metinė produkcija siekė iki 400 t gintaro. Ilgainiui jo mažėjo, todėl 1912 pradėtas kasti atviras karjeras, 1922 atvirasis kasimo būdas visiškai pakeitė šachtinį. 1934 iškasta 600 t gintaro.

1817 Palvininkuose gyveno 104, 1846 – 234 (su dvaro gyventojais), 1905 – 1141, 1938 – 3261 žmogus. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje netoli gyvenvietės naciai išžudė Karaliaučiaus krašte išlikusius žydus.1945 Palvininkai užimti SSRS kariuomenės, nuo 1946 priklauso Kaliningrado sričiai. 1946 srities valdžios nurodymu buvo atnaujinti gintaro kasybos darbai, vėliau įmonė išplėsta; senasis karjeras veikė iki 1970, vėliau buvo užtvindytas ir naudotas žuvivaisai.

2449

2618