Pãmaskvio angli basenas (Podmoskovnyj ugolnyj bassein) yra Rusijoje, Tverės, Smolensko, Kalugos, Tulos ir Riazanės srityse. Plotas apie 120 000 km2. Anglių ištekliai (iki 200 m gylio) 4,1 mlrd. tonų. Anglingąją storymę sudaro (iki 140 m storio) 1−2 sluoksniai anglių klodų. Anglys rusvosios, humusinės; degimo šiluma 11,4 MJ/kg. Anglingosios nuogulos slūgso Maskvos sineklizės pietiniame ir vakariniame šlaite. Kasmet iškasama apie 16 mln. t anglių. Kasama daugiausia požeminiu (tik Pamaskvio anglių baseino vidurinėje ir rytinėje dalyje − atviruoju) būdu. 40 % visų anglių iškasama Tulos srityje. Telkiniai atrasti 1722, pradėti kasti 1855.