„Pamjatnaja knižka Kovenskoj gubernii“ (Kaũno gubèrnijos informãcinė knygà), Lietuvos informacinis leidinys (metraštis). Ėjo 1847–1914 Kaune, 1915 – Panevėžyje rusų kalba, neišėjo 1856–58 ir 1868. 1847–60 leido Kauno gubernijos valdyba, nuo 1861 – valdybos statistikos komitetas. Skelbė įstaigų adresus, tarnautojų sąrašus, statistinius duomenis apie Kauno gubernijos administracinį suskirstymą, gyventojus, ekonomiką, prekybą (turgus, prekymečius), švietimą, straipsnius istorijos, etnografijos, archeologijos, geografijos, kalbotyros klausimais. Žymesni autoriai: K. Gukovskis, K. Jaunius, E. Volteris. Tiražas apie 500 egzempliorių.

3038