Pamỹro kabos, indoeuropiečių šeimos indoiranėnų šakos rytų iranėnų kalbų pogrupis, paplitęs Vakarų ir Rytų Pamyro slėniuose Tadžikijoje ir Afganistano, Pakistano, Šiaurės Indijos ir Kinijos pasienio su Tadžikija rajonuose. Pamyro kalboms priklauso vachanų, iškašimų, jazgulemų kalbos, šugnanų ir rušanų kalbinė grupė, susidedanti iš šugnanų, rušanų, chufų, bartangų, orošorų ir sarykolų kalbų, sarguliamų kalba ir mirusi sen. vandžių kalba. Pamyro kalbas gali jungti ir skirtingos izoglosos su rytų iranėnų kalbomis, bet Pamyro kalbų struktūriniai panašumai ir jų didelis bendras leksinis fondas rodo Pamyro kalbinę sąjungą, atsiradusią dėl kalbų suartėjimo. Pamyro kalbų fonetinės sistemos ypatybės yra ilgųjų ir trumpųjų balsių priešprieša, bet ilgumų koreliacija apima ne visas fonemas ir ji ne visada yra binarinė, pvz., šugnanų kalboje 3 ilgieji balsiai ū, ūº, ō priešpriešinami vienam trumpajam balsiui u, turinčiam variantus u, υ, o, c, o ilgieji ī, ē, εˉ – trumpajam i, turinčiam variantus i, ı, e, ε; binarinę opoziciją sudaro tik ā ir a. Priebalsiai neturi laringalinių ir faringalinių balsių, jų sistemų ypatybės pasižymi įvairių koreliacijų ir opozicijų buvimu, pvz., šugnanų ir rušanų kalbinėje grupėje ir jazgulemų bei vachanų kalbose yra uvuliarinių x : γ ir užpakalinės eilės xˇ : γˇ priebalsių opozicijos; jazgulemų kalboje dar yra palatalizacijos , ǵ – k, g koreliacija ir labializacijos k, g, xˇ, q, x, γ – , , xˇ°, , , γ° koreliacija; dėl to atsirado trejopa : K : opozicija. Kirtis Pamyro kalbose yra kamieno arba žodžio gale. Vienų kalbų daiktavardžiai (vachanų, sarykolų ir kitų) yra linksniuojami, kitų (šugnanų ir rušanų kalbinės grupės ir kitos) – linksnių santykius nurodo artikeliai (parodomieji įvardžiai). Būdvardžių aukštesnysis laipsnis yra išreiškiamas tam tikromis formomis, aukščiausiasis laipsnis – kontekstu. Veiksmažodžiai turi prezento ir preterito kamienus. Pamyro kalbų dalis turi ergatyvinę konstrukciją. Pamyro kalbos savo rašto neturi. Daugumai Pamyro kalbų vartotojų rašto ir švietimo kalba yra tadžikų, sarykolams Kinijoje – uigūrų kalba.

1468