Panamèrikos sjunga (anglų kalba Pan-American Union, ispanų kalba Unión Panamericana; iki 1902 Amèrikos valstýbių tarptautnė ekonòminės informãcijos sjunga, 1902–10 Amèrikos valstýbių tarptautnis biùras), Amerikos valstybių konferencijų (iki 1948 Panamerikos konferencijų), nuo 1948 Amerikos valstybių organizacijos (AVO) nuolatinė institucija. Įkurta 1889 Amerikos valstybių I konferencijoje Vašingtone. Panamerikos sąjungos veiklai vadovavo Vadovaujamoji taryba. 1970 Panamerikos sąjunga pavadinta AVO Generaliniu sekretoriatu (būstinė Vašingtone). Generalinio sekretoriato funkcijos: rengti Amerikos valstybių konferencijas, užsienio reikalų ministrų pasitarimus, ruošti AVO ataskaitas, saugoti dokumentus ir kita. Generaliniam sekretoriatui vadovauja generalinis sekretorius (nuo 2015 – buvęs Urugvajaus Senato narys L. Almagro). Generalinį sekretorių 5 metų laikotarpiui renka AVO Generalinė Asamblėja.

Amerikos valstybių tarptautinė ekonominės informacijos sąjunga; Amerikos valstybių tarptautinis biuras