Panemùnės rajònas buvo Lietuvos centre, Nemuno kairiajame krante. Sudarytas 1950 06 20 iš 44 apylinkių; 40 jų iki tol priklausė Kauno apskričiai, 4 – Prienų apskričiai. 1950–52 centras – Kaunas, vėliau – Garliava. Iki 1953 rajonas priklausė Kauno sričiai. 1954 buvo 17 apylinkių (Altoniškių, Ežerėlio, Garliavos, Girininkų, Ilgakiemio, Jurginiškių, Lekėčių, Margininkų, Pajiesio, Pažėrų, Ringaudų, Rokelių, Samylų, Taurakiemio, Virbališkių, Viršužiglio, Zapyškio), vienas miestelis (Zapyškis), du miesto tipo gyvenvietės (Ežerėlis, Garliava). 1955 07 01 Panemunės rajonas panaikintas; jo 16 apylinkių prijungta prie Vilijampolės rajono (šis pavadintas Kauno rajonu), Lekėčių apylinkė perduota Šakių rajonui.