Panemùnių regiòninis párkas, saugoma gamtinė, kultūrinė ir rekreacinė sritis Jurbarko, Kauno ir Šakių rajonų savivaldybių teritorijose. Plotas 6744,4 hektaro. Per Panemunių regioninį parką teka Nemunas (37 km) su daugybe intakų. Parke – 15 draustinių (Nemuno kraštovaizdžio, Armenos geomorfologinis, Šilinės botaninis ir kiti), Velniaravio gamtinis rezervatas. Saugomas kultūros paveldas – Nemuno slėnio šlaitų piliavietės ir piliakalniai (Palemono kalnas, Gedimino kapas, Kartupėnų piliakalnis, Seredžiaus piliavietė), gausu senonės gyvenviečių, senkapių. Daug buvusių dvarų sodybų (Gelgaudiškio, Belvederio, Veliuonos, Ilguvos).

Panemunių regioniniame parke teritorijoje auga apie 700 rūšių augalų (23 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą). Rasta daugiau kaip 80 rūšių grybų. Gyvena stirnos, taurieji elniai, bebrai, ūdros, audinės, kirstukai. Peri tulžiai, griežlės, upinės ir mažosios žuvėdros. Parke nemažai plėšriųjų paukščių (paprastųjų suopių, paukštvanagių, nendrinių lingių). Yra varliagyvių (paprastoji ir žalioji rupūžės) ir roplių (gluodenas, vikrusis ir gyvavedis driežai), nemažai bestuburių rūšių (pvz., Europoje saugomas kraujalakinis melsvys). Panemunių regioninis parkas įsteigtas 1992.

1323