Paneri kalvýnas, erozinis kalvynas Vilniaus miesto pietvakarinėke dalyje, Neries slėnio kairiajame šlaite. Ilgis (iš rytų į vakarus) apie 5 km, plotis iki 3 kilometrų. Kalvyną sudaro kalvagūbriai, kalvos, raguvos. Vidutinis aukštis 160–180 metrų. Labai tankus erozinių reljefo formų tinklas (iki 12 km/km2). Panerių kalvynas apaugęs mišriu mišku (pušys, eglės, skroblai, ąžuolai). Platesnės raguvos urbanizuotos (nutiesta gatvių, pastatyta namų). Panerių kraštovaizdžio draustinis (plotas 826 ha). Kalvynas susidarė vėlyvojo pleistoceno metu pradėjus tirpti Nemuno ledynmečio Grūdos stadijos ledynui. Medininkų aukštumos šiaurės vakarinį šlaitą suraižė erozinės griovos ir raguvos, o jo papėdėje tekantis fliuvioglacialinis srautas pašalino nuo kalvyno suneštas nuogulas. Periglacialinio klimato sąlygomis atitirpusio priemolio nuogulų sluoksnis smarkiai slinko. Ilgainiui erozinės formos gilėjo ir ilgėjo, jų šlaitai lėkštėjo. Buvusios griovos virto plokščiadugnėmis raguvomis.

2341