Pãnevėžio kãtedros chòras, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros mišrus choras. 2018 giedojo apie 80 giesmininkų. Repertuarą sudaro užsienio klasikų oratorijų ir kantatų fragmentai, lietuvių autorių kūriniai. Veikia nuo 1928. Įkurtas vyskupo K. Paltaroko ir katedros klebono chorvedžio V. Butvilos iniciatyva. Iki 1944 koncertavo reikšmingose bažnytinėse ir pasaulietinėse (tarp jų – 1930 Lietuvos ir įvairiose regioninėse dainų) šventėse. Antrosios sovietų okupacijos metais choras surengė slaptų religinės muzikos koncertų, giedojo kitų Lietuvos bažnyčių (tarp jų Šiluvos) liturginėse apeigose ir religinėse šventėse. Choro vadovai (vargonininkai): kunigas R. Blažys (1928–31), V. Dutkevičius (1929–32), M. Karka (1932–44 ir 1945–47), A. Virbickas (1944–45), J. Lelys (1947–67), J. Šeduikis (1967–69), A. Valintas (1969–83), A. Šauklys (1983–1985 ir nuo 2006), R. Mingaila (1985–2006).

Panevėžio katedros choras (1937). Antroje eilėje viduryje sėdi kungas V. Butvila (kairėje) ir M. Karka (dešinėje)

1352