Panevėžio muzikinis teatras

Pãnevėžio muziknis teãtras priklauso Panevėžio savivaldybei. Įkurtas 1993 12 27. Trupės branduolį sudarė Panevėžio operetės liaudies teatro artistai. Turi chorą (27 choristai) ir simfoninį orkestrą (40 muzikantų). Orkestro muzikantai sudarė ir Panevėžio kamerinio orkestro (veikė 1991–2004, meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas V. Kapučinskas) branduolį. Meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas V. Kapučinskas, chormeisteris A. Viesulas. Režisierius, dirigentai, dailininkai ir scenografai, solistai, baletmeisteriai laisvai samdomi. Repertuarą sudaro įvairių žanrų ir epochų sceniniai kūriniai (operetės, muzikinės komedijos, miuziklai, muzikinės pasakos ir dramos, spektakliai vaikams, teatralizuoti koncertai), chorinės, kamerinės ir simfoninės muzikos kūriniai. Pirmasis spektaklis – D. Valionio muzikinė pasaka Girių karaliai – įvyko 1994 12 17. Dar pastatyta F. Leháro Linksmoji našlė (1995), J. Gilbert’o Dorovingoji Zuzana (1996), G. Puskunigio Vaiduoklių pilies turtai (1997), I. Kálmáno Silva (1999) ir Grafaitė Marica (2008), P. Kričenos Grybų opera (2000, 2004), P. Ábráhamo Balius „Savojoje“ (2005), M. Novako Mafiozas operoje (2007). 2001 teatrą pertvarkius į viešąją įstaigą iki 2004 12 jo pagrindinė veikla buvo tik koncertai.

Panevėžio muzikinis teatras. P. Ábráhamo operetės Balius „Savojoje“ scena (2005, dirigentas V. Kapučinskas, režisierius N. Petrokas, dailininkė R. Kosmauskienė)

Teatre 1999–2006 kasmet nuo Vasario 16 iki Kovo 11 buvo rengiamas Didžiojo Atgimimo, Vilties, Jaunystės, Meilės ir Muzikos festivalis Laisvės pavasaris, kiekvieną vasarą – festivalis Ant Katedros laiptų. Nuo 1996 kas dveji metai Panevėžio muzikinis teatras rengė jaunųjų stygininkų ir pianistų konkursą festivalį (nuo 2003 tarptautinis). Teatre dirbo: dirigentas R. Simanavičius, chormeisteris J. Grubliauskas, režisieriai V. Fijalkauskas, M. V. Jatautis, V. Jevsejevas, V. Kupšys, N. Petrokas, baletmeisteriai V. Murauskas, D. Mockienė, A. Kondratavičius, vokalo koncertmeisterė L. Marciuškienė, scenografijos ir kostiumų dailininkai N. Bružaitė, R. Klizienė, V. Kosmauskas, V. Mazūras, I. Nosova, J. Pilkauskas, solistai N. Garbaliauskienė, J. Gavėnas, R. Juškienė, A. Kochanauskas, E. Marcinkevičiūtė, I. Paliukaitė, A. Petronis, G. Šinkevičienė, E. Seilius, K. Zmailaitė, V. Taurinskaitė‑Lukšienė, D. Norvilas, A. Bagdonavičius, R. Urbietis, R. Janilionis, šokėjai V. Aleknavičiūtė, N. Ambrazaitė, D. Anilionytė, A. Aukštikalnis, V. Budkevičius, A. Miliauskienė, A. Matveičikas, M. Ramanauskas, D. Vilniškis.

1999