Pãnevėžio mùzikos mokyklà veikė 1918–19. Turėjo 6 klases: fortepijono, vargonų, muzikos teorijos ir harmonijos, smuiko, violončelės, dainavimo. Mokėsi daugiau kaip 60 moksleivių. Pedagogus išlaikė mokinių tėvai, rėmė Saulės draugija. Dėstyta daugiausia be programų, kiekvieno pedagogo nuožiūra. Mokykla įkurta 1918 09 visuomenės veikėjo K. Bizausko, kompozitoriaus V. Paulausko ir Saulės draugijos Panevėžio skyriaus pirmininko kunigo J. Stakausko iniciatyva kaip Saulės draugijos muzikos mokymo kursai (faktiškai veikė kaip vidurinė muzikos mokykla). 1919 pradžioje, Panevėžį okupavus Sovietų Rusijos kariuomenei, uždaryta. Mokyklai vadovavo V. Paulauskas (dėstė fortepijono klasėje). Dėstė M. Karka (fortepijono klasėje), J. Gudavičius (vargonų, muzikos teorijos ir harmonijos klasėse), Pačėta (Pacėta; smuiko klasėje), Ebelingas (violončelės klasėje), Jodėnaitė (Jodickaitė; dainavimo klasėje). Tarp mokyklos mokinių – kompozitorius A. Račiūnas, pianistė Cigleraitė.

1352