Pangermanstų sjunga (Alldeutscher Verband), Vokiečių sąjunga, šovinistinė kraštutinių dešiniųjų vokiečių organizacija. Veikė 1891−1939 (iki 1894 Vokiečių visuotinė sąjunga). 1908−39 Pangermanistų sąjungos pirmininkas buvo teisininkas ir politikas H. Classas. 1914−18 turėjo apie 40 000 narių. Tikslas − ugdyti patriotinę sąmonę, remti Vokietijos interesus užsienyje ir veržlią Vokietijos užsienio politiką. Pangermanistų sąjunga skelbė pangermanizmą, įvairiais būdais protestuodavo prieš tokią vyriausybės politiką, kuri, jų manymu, silpnina Vokietiją. Pangermanistų sąjungos ideologijos svarbi sudėtinė dalis buvo socialdarvinizmas, ji siekė išsaugoti vokiečių rasinį grynumą, kurstė tautinių mažumų persekiojimo politiką (ypač lenkų Prūsijoje ir prancūzų Elzase ir Lotaringijoje). Per I pasaulinį karą siūlė aneksuoti jos manymu neteisėtai nuo Vokietijos atplėštas teritorijas: Belgiją, Olandiją, Šveicariją, t. p. Austrijos-Vengrijos vokiečių daugumos gyvenamas žemes, Lichtenšteiną. Pangermanistų sąjungos vadai su ideologiniais bendražygiais A. von Tirpitzu ir W. Kappu 1917 įkūrė įtakingą Vokiečių tėvynės partiją, kuri rėmė Vokietijos dalyvavimą kare iki pergalės. Po karo Pangermanistų sąjunga parėmė A. Hitlerio 1923 organizuotą Alaus pučą, 1931 įkurtą antidemokratinį Hartzburgo frontą. Daug Pangermanistų sąjungos skelbtų idėjų savo veiksmų programoje panaudojo A. Hitleris. Paleista Reicho saugumo vyriausiosios valdybos viršininko R. Heydricho įsakymu, neva įvykdžiusi iškeltus tikslus (suvienijus vokiečius į vieną valstybę).

-Vokiečių visuotinė sąjunga