Pãnikas, Pãnikė, Pãna (prūsų k. pana – ugnis, mažybinė forma panika – ugnelė, ugnytė), prūsų mitologizuotas ugnies vaizdinys, židinio ugnis. Spėjama, galėjo būti garbinama kaip namų židinio ugnies dievybė. Šaltiniuose vadinama šventa ugnimi, su ja siejama įvairių ritualų (kas vakarą, kalbant ritualinę formulę, ugnis židinyje buvo neva migdoma – apklojama, apgaubiama pelenais) ir draudimų (neįžeidinėti ugnies ir panašiai). Manoma, tikėta, jog ugnis turi vyriškąjį ir moteriškąjį pavidalus. Mini J. Maleckis-Sandeckis (Schwante Panicke), M. Pretorijus (Szwenta Ponyke). Literatūroje įsitvirtino klaidingas neva baltų šventosios ugnies pavadinimas znič (znicz, zincz).