Pãninai (Paniny), Rusijos bajorų giminė. 18–19 a. jos atstovai užėmė aukštas valstybės pareigas. Žymesnieji Paninai: Nikita (1718–1783, N. Panin) buvo diplomatas, 1763–81 vadovavo Rusijos užsienio reikalų kolegijai. Jo brolis Piotras (1721 Vezovka, Kalugos sr.–1789 04 26 Maskva), grafas (1767), generolas anšefas (1762), per 1756–63 Septynerių metų karą 1762 buvo Rusijos okupuotos Rytų Prūsijos generalgubernatorius. Per 1768–74 karą su Turkija vadovavo II armijai, kuri šturmu užėmė Benderus, 1774–75 – kariuomenei, kuri malšino Pugačiovo sukilimą. Piotro sūnus Nikita (1770 04 28 Charkovas–1837 03 13 Dugovo, Smolensko gub.), grafas, generolas majoras (1796), 1795–96 buvo Vilniaus generalgubernatorius, 1796 Rusijos vyriausiasis komisaras Rusijos ir Prūsijos sienai nustatyti, nuo 1797 ypatingasis ir įgaliotasis ministras Prūsijoje, 1799–1800 ir 1801 vicekancleris. Imperatoriaus Aleksandro I valdymo pradžioje faktiškai vadovavo Rusijos užsienio politikai. Nikitos sūnus Viktoras (1801 04 09 Maskva–1874 04 13 Nica), grafas, 1841–67 teisingumo ministras, buvo vienas 1861 valstiečių reformos rengėjų, nuo 1860 redakcinių komisijų pirmininkas, bet iš tiesų reformai nepritarė, naikinant baudžiavą gynė dvarininkų interesus.